pro acti.eu warsztaty it gimp
Photoshop, Warsztaty IT

Gimp – przyjaciel grafika

SKIEROWANE DO:

Kurs skierowany jest do fotografów, ilustratorów, projektantów oraz osób nie posiadających wykształcenia plastycznego, chcących jednak poznać możliwości bezpłatnego programu do obróbki obrazu GIMP. Kurs obejmuje naukę narzędzi i pojęć związanych z obróbką obrazu cyfrowego, wchodzących w skład umiejętności fotoedytora, retuszera, fotomontażysty. Obejmuje podstawy postprodukcji fotograficznej.

Cel:

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.:

 • jakich formatów używać do zapisywania grafiki rastrowej
 • jak przeprowadzić profesjonalny retusz zdjęcia
 • jak tworzyć fotomontaże
 • jak przygotować materiał do druku lub na strony www
Czas trwania: 2 dni

Program:

 1. Podstawy grafiki
  • różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową
  • podstawowe modele barw
  • formaty zapisu grafiki rastrowej
  • kompresja
  • rozdzielczość obrazu
 2. Skanowanie
  • dobór rozdzielczości w zależności od potrzeb
  • kadrowanie
  • dobór parametrów skanowania
 3. Obszar pracy w programie GIMP
  • zapoznanie z interfejsem użytkownika,
  • paleta narzędziowa
  • pasek opcji narzędzi
  • korzystanie z palet i dostosowanie ich do potrzeb
  • korzystanie z menu kontekstowego
  • ustawienia preferencji
 4. Praca z dokumentem
  • otwieranie i zapisywanie zdjęć
  • tworzenie nowych obrazów
  • wyświetlanie informacji na temat pliku
  • dodawanie adnotacji do obrazka
  • powiększanie obrazka i nawigacja po obrazie
  • korzystanie z warstw
 5. Warstwy
  • tworzenie obrazka z warstwami
  • grupowanie warstw
  • używanie palety warstwy
  • przenoszenie i wyrównywanie zawartości warstwy
  • edycja warstw
  • tworzenie grup odcinania
  • określanie atrybutów warstwy
  • używanie okna styl warstwy, edycja stylu
  • określanie opcji mieszania warstw
  • tworzenie i edycja konturów
  • ukrywanie części warstwy
  • używanie warstwy dopasowania lub warstwy wypełnienia
  • zarządzanie obrazkami z warstwami
 6. Podstawowe operacje na obrazie
  • histogram zdjęcia
  • zmiana parametrów zdjęcia (wysokość, szerokość rozdzielczość)
  • praca z kolorem (tryby i przestrzenie, kanały i głębia bitowa)
  • zmiana kontrastu i jasności
  • tworzenie własnych obrazów z zastosowaniem palety narzędziowej
  • zaznaczanie obszarów obrazka
  • operacje na zaznaczeniach
 7. Praca z tekstem
  • formatowanie znaków i akapitów
  • dzielenie i justowanie
  • praca z warstwami tekstowymi
  • kompozycja