pro acti.eu warsztaty it excel
MS Office, Warsztaty IT

Excel dla zaawansowanych

SKIEROWANE DO:

Osób intensywnie wykorzystujących MS Excel w swojej pracy lub pragnących doskonalić swoją znajomość programu. Uczestnik szkolenia powinien posiadać biegłą codzienną umiejętność korzystania z programu MS Excel, znać jego obsługę na poziomie podstawowym (np. ukończony 1 etap szkolenia).

CEL:

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.:

 • obróbki danych w arkuszu
 • generowania różnych typów wykresów
 • pracować z wieloma arkuszam
 • tworzyć zaawansowane formuły z zagnieżdżonymi funkcjami
 • analizować dane przy pomocy tabel przestawnych
 • wykorzystywać różne źródła danych (MS Access, MS Query).
Czas trwania: 2 dni

Program:

 1. Zaawansowane formuły
  • daty, indeksy, pozycje, WYSZUKAJ.PIONOWO
  • funkcje operujące na tekstach
  • funkcje finansowe
  • funkcja SUMA.JEŻELI
 2. Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami nazwanymi
  • zakresy widoczności nazw
  • odwoływanie się do nazw z innych arkuszy
  • menedżer nazw
  • nazywanie powiększających się zakresów
 3. Formatowanie warunkowe
  1. formatowanie zależne od formuły
 4. Formularze
 5. Zaawansowane filtry
  • sumy częściowe po kilku kategoriach
  • walidacja danych
 6. Udostępnianie skoroszytu
  • zarządzanie zmianami
  • rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian
  • ochrona danych – ochrona komórek, skoroszytów i arkuszy
  • typowe scenariusze ustawiania zabezpieczeń
 7. Tabele przestawne i wykresy przestawne
  • sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego
 8. Połączenie z bazą danych, kwerendy baz danych
 9. Makra
  • tworzenie, edycja i uruchamianie makr
  • wybrane typowe, przydatne zastosowania
  • okno czujki

Materiały szkoleniowe dostosowane do wersji pakietu Office 2016 w języku polskim.