pro acti.eu warsztaty it access
MS Office, Warsztaty IT

Access dla zaawansowanych

SKIEROWANE DO:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających już doświadczenie w codziennej pracy z Accessem, potrafiących tworzyć nieskomplikowane bazy danych, kwerendy, formularze i raporty.

CEL:

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.:

 • tworzyć zaawansowane bazy danych
 • dobrze projektować strukturę bazy danych
 • wykonywać złożone zapytania obejmujące dane z wielu tabel – język SQL
 • tworzyć rozbudowane formularze wykorzystujące makra
 • zbierać dane do bazy przy pomocy ankiet emailowych
 • tworzyć korespondencję seryjną w oparciu o dane z Accessa
Czas trwania: 3 dni

Program:

 1. Podstawy projektowania baz danych
  • normalizacja
 2. Wymiana danych
  • z Excelem
  • pobieranie danych z plików tekstowych
 3. Korespondencja seryjna oparta na danych z Accessa
 4. Zbieranie danych przy pomocy ankiet rozsyłanych emailem
 5. Projektowanie złożonych baz danych
  • anomalie, normalizacja
  • notacje schematów baz danych
  • wzorce projektowe
 6. Tworzenie złożonych zapytań
  • typowe sytuacje
   • wyszukiwanie duplikatów
   • wyszukiwanie elementów z którymi nic się nie łączy
   • jednoczesne liczenie wierszy spełniających różne warunki
   • szukanie rekordzistów
  • kwerendy przy połączeniach wiele do wielu
  • kwerendy łączące dane z dużej liczby tabel
 7. Tworzenie kwerend za pomocą języka SQL
  • proste zapytania – konstrukcja SELECT
  • filtrowanie wierszy – klauzula WHERE
  • sortowanie danych – klauzula ORDER BY
  • ograniczanie liczby wyników – klauzule LIMIT, OFFSET
  • operacje teoriomnogościowe
  • łączenie danych z różnych tabel
  • podzapytania
  • kwerendy zmieniające dane – INSERT, UPDATE, DELETE
 8. Inne rodzaje kwerend
  • kwerendy krzyżowe
  • kwerendy zmieniające dane
   • tworzące tabele i dołączające dane do tabeli
   • zmieniające wiersze
   • usuwające wiersze
 9. Tworzenie własnych formatów wyświetlania danych
  • tworzenie własnych masek wprowadzania
 10. Używanie wyrażeń w warunkach poprawności i wartościach domyślnych
  • warunki poprawności na poziomie wiersza
  • typy danych parametrów
 11. Możliwość łączenia się z zewnętrzną bazą danych
 12. Tabele przestawne i wykresy przestawne w Accessie
 13. Tworzenie nietypowych formularzy, przyciski, proste makra
 14. Makra i zdarzenia
  • przyciski formularzy uruchamiające makra
  • makra obsługujące zdarzenia
  • wprowadzenie i najprostsze procedury VBA

Materiały szkoleniowe dostosowane do wersji pakietu Office 2016 w języku polskim.