pro acti.eu warsztaty it access

Access dla zaawansowanych

SKIEROWANE DO: Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających już doświadczenie w codziennej pracy z Accessem, potrafiących tworzyć nieskomplikowane bazy danych, kwerendy, formularze i raporty. CEL: Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.: tworzyć zaawansowane bazy danych dobrze projektować strukturę bazy danych wykonywać złożone zapytania obejmujące dane z wielu tabel – język SQL tworzyć rozbudowane formularze wykorzystujące

pro acti.eu warsztaty it word

Word dla zaawansowanych

SKIEROWANE DO: Nabycie umiejętności w zakresie zaawansowanego wykorzystania edytora MS Word. Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową, codzienną umiejętność korzystania z programu MS Word. CEL: Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.: możliwości tworzenia szablonów pracy ze stylami możliwości dotyczące pracy z tabelami formatowania, podziału tekstu i zawartości tworzenia kompletnych dokumentów (nagłówki i stopki, numeracje, spisy treści) możliwości

pro acti.eu warsztaty it excel

Excel dla zaawansowanych

SKIEROWANE DO: Osób intensywnie wykorzystujących MS Excel w swojej pracy lub pragnących doskonalić swoją znajomość programu. Uczestnik szkolenia powinien posiadać biegłą codzienną umiejętność korzystania z programu MS Excel, znać jego obsługę na poziomie podstawowym (np. ukończony 1 etap szkolenia). CEL: Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.: obróbki danych w arkuszu generowania różnych typów wykresów pracować

pro acti.eu warsztaty it gimp

Gimp – przyjaciel grafika

SKIEROWANE DO: Kurs skierowany jest do fotografów, ilustratorów, projektantów oraz osób nie posiadających wykształcenia plastycznego, chcących jednak poznać możliwości bezpłatnego programu do obróbki obrazu GIMP. Kurs obejmuje naukę narzędzi i pojęć związanych z obróbką obrazu cyfrowego, wchodzących w skład umiejętności fotoedytora, retuszera, fotomontażysty. Obejmuje podstawy postprodukcji fotograficznej. Cel: Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.: jakich

pro acti.eu warsztaty it photoshop

Photoshop dla początkujących

SKIEROWANE DO: Kurs skierowany jest do fotografów, ilustratorów, projektantów oraz osób nie posiadających wykształcenia plastycznego, chcących jednak poznać możliwości najsłynniejszego programu do obróbki obrazu (Adobe Photoshop). Kurs obejmuje naukę narzędzi i pojęć związanych z obróbką obrazu cyfrowego, wchodzących w skład umiejętności fotoedytora, retuszera, fotomontażysty. Obejmuje podstawy postprodukcji fotograficznej. Cel: Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.: