pro acti.eu techniki sprzedazy

Techniki sprzedaży

SKIEROWANE DO: doświadczonych handlowców handlowców pragnących rozwijać swoje umiejętności CEL: Szkolenie pozwoli skutecznie udoskonalić techniki sprzedaży, których zastosowanie przyniesie wymierne skutki w zakresie argumentacji handlowej. Dzięki niemu uczestnicy przejdą z etapu handlowca na etap specjalisty sprzedaży proponującego nie tylko produkt lub usługę, lecz także kompleksowe rozwiązania. PROGRAM: Poznanie potrzeb klienta analiza etapów podejmowania decyzji o

pro acti.eu szkolenia negocjacje zakupowe

Negocjacje zakupowe

W negocjacjach występują 2 strony. Jedna mająca na celu dobrze sprzedać, druga zaś dobrze kupić. Kupiec zawsze musi brać pod uwagę, że sprzedawca również ma prawo powiedzieć “nie”. Kupiec obarczony misją poszukiwania rozwiązania dokładnie odpowiadającego potrzebie użytkownika, w konfrontacji z doświadczonym i coraz lepiej wyszkolonym sprzedawcą, staje przed koniecznością rzetelnego opracowania strategii negocjacji. SKIEROWANE DO:

pro acti.eu szkolenia sztuka negocjacji obrona marzy

Sztuka negocjacji i obrona marży

Próbując oprzeć się presji klienta, który wszelkimi sposobami stara się zbić cenę i wynegocjować najkorzystniejsze warunki kupna, handlowcy coraz częściej odczuwają potrzebę podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie to przedstawia szeroką gamę technik negocjacyjnych umożliwiających skuteczniejszą sprzedaż. SKIEROWANE DO: kierowników działów sprzedaży doświadczonych handlowców stawiających sobie za cel utrzymanie rentowności sprzedaży dzięki podnoszeniu poziomu negocjacji w

pro acti.eu szkolenia psychologia negocjacji

Psychologia negocjacji

Negocjacje stanowią część życia zawodowego, prowadzone są z członkami ekipy, partnerami, klientami. Negocjując trzeba umieć budować mocne relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Szkolenie to dostarcza narzędzi i metod niezbędnych do przeprowadzenia efektywnych negocjacji. SKIEROWANE DO: Wszystkich osób, które prowadzą negocjacje oraz które utrzymują kontakty z klientami. CEL: sprawdzenie własnych praktyk negocjacyjnych wypracowanie własnego stylu negocjacji