pro acti.eu szkolenia komunikacja wewnetrzna

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Tworzenie i wspieranie relacji współpracy, zaufania w ramach jednej firmy wymaga realnej polityki komunikacji wewnętrznej, a ta konkretyzuje się w opracowanym, stosowanym i kontrolowanym planie komunikacji. SKIEROWANE DO: menedżerów osób na kierowniczych stanowiskach osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną pracowników działów zasobów ludzkich kierowników projektów CEL: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili: opanować narzędzia analizy i

pro acti.eu szkolenia budowanie relacji zawodowych

Budowanie relacji zawodowych

5 narzędzi dla zoptymalizowania swoich relacji zawodowych Dla utrzymania lepszych relacji z innymi ludźmi na polu zawodowym niezbędna jest wiedza o sobie samym i rozumienie najważniejszych mechanizmów rządzących tymi relacjami. SKIEROWANE DO: Wszystkich, dla których komunikacja interpersonalna jest ważnym elementem środowiska pracy. CEL: Zebranie w spójną całość wszelkiego rodzaju narzędzi, metod i technik, aby :