pro acti.eu szkolenia asystentka dyrekcji

Asystentka Dyrekcji

Asystentki dyrekcji to osoby, które szefowie obdarzają dużym zaufaniem. Zdarza się, że obsługują nie jednego, ale kilku dyrektorów, mają pieczę nad całym sekretariatem i są pośrednikiem pomiędzy dyrektorem, a pracownikami. Jako odpowiedzialne za tworzenie pozytywnego wizerunku firmy muszą działać profesjonalnie. Szkolenie to pozwoli im zrozumieć znaczenie ich roli w firmie oraz podnieść własne kompetencje potrzebne

pro acti.eu szkolenia office manager

Office Manager

Office manager w małej i średniej firmie z pewnością zasługuje na miano prawdziwej “prawej ręki” swojego szefa. Musi być przede wszystkim wszechstronny. Ale jak sprostać dużej liczbie najrozmaitszych zadań? Co zrobić, żeby orientować się w tak różnych dziedzinach jak: komunikacja, księgowość, finanse, prawo, podatki, zasoby ludzkie? Oto pytania, na które uczestnicy tego szkolenia znajdą odpowiedź.

pro acti.eu szkolenia profesjonalna sekretarka

Profesjonalna sekretarka

Dzisiejszy rynek stawia przed pracownikami sekretariatu nowe wymagania i wyzwania. Doskonała organizacja, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, dwujęzyczność… Oto tylko niektóre, najważniejsze potrzeby współczesnych firm. Aby je zaspokoić sekretarka powinna wiedzieć, na czym polega jej rola i zadania. Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy będą przygotowani do sprostania wymogom nowoczesnego biura. SKIEROWANE DO: doświadczonych sekretarek, które chcą podsumować

pro acti.eu szkolenia obsluga klienta

Obsługa klienta

SKIEROWANE DO: pracowników mających bezpośredni lub pośredni kontakt z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym wszystkich pracowników działów handlowych, administracji logistyki, produkcji i innych CEL: Po zakończeniu tego szkolenia każdy uczestnik: oceni własny wkład w jakość obsługi klienta w swojej firmie nabędzie techniki wczuwania się w rolę Klienta będzie potrafił pozytywnie reagować w sytuacjach kryzysowych, skuteczniej komunikować