pro acti.eu szkolenie office manager 06

Asystentka Dyrekcji

Asystentki dyrekcji to osoby, które szefowie obdarzają dużym zaufaniem. Zdarza się, że obsługują nie jednego, ale kilku dyrektorów, mają pieczę nad całym sekretariatem i są pośrednikiem pomiędzy dyrektorem, a pracownikami. Jako odpowiedzialne za tworzenie pozytywnego wizerunku firmy muszą działać profesjonalnie. Szkolenie to pozwoli im zrozumieć znaczenie ich roli w firmie oraz podnieść własne kompetencje potrzebne

pro acti.eu szkolenie office manager 02

Office Manager

Office manager w małej i średniej firmie z pewnością zasługuje na miano prawdziwej “prawej ręki” swojego szefa. Musi być przede wszystkim wszechstronny. Ale jak sprostać dużej liczbie najrozmaitszych zadań? Co zrobić, żeby orientować się w tak różnych dziedzinach jak: komunikacja, księgowość, finanse, prawo, podatki, zasoby ludzkie? Oto pytania, na które uczestnicy tego szkolenia znajdą odpowiedź.

pro acti.eu szkolenie office manager 05

Profesjonalna sekretarka

Dzisiejszy rynek stawia przed pracownikami sekretariatu nowe wymagania i wyzwania. Doskonała organizacja, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, dwujęzyczność… Oto tylko niektóre, najważniejsze potrzeby współczesnych firm. Aby je zaspokoić sekretarka powinna wiedzieć, na czym polega jej rola i zadania. Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy będą przygotowani do sprostania wymogom nowoczesnego biura. SKIEROWANE DO: doświadczonych sekretarek, które chcą podsumować

pro acti.eu szkolenie obsluga klienta 02

Obsługa klienta

SKIEROWANE DO: pracowników mających bezpośredni lub pośredni kontakt z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym wszystkich pracowników działów handlowych, administracji logistyki, produkcji i innych CEL: Po zakończeniu tego szkolenia każdy uczestnik: oceni własny wkład w jakość obsługi klienta w swojej firmie nabędzie techniki wczuwania się w rolę Klienta będzie potrafił pozytywnie reagować w sytuacjach kryzysowych, skuteczniej komunikować