pro acti.eu szkolenia manager coach
Kompetencje menedżerskie, Szkolenia

Manager – Coach

Rozwijanie potencjału zespołu

Manager wzmacnia zdolność każdego pracownika do dostosowywania się do nowych sytuacji, przyswajania wiedzy, znajdowania odpowiedzi na nowe potrzeby klientów.
Dzieje się tak poprzez dobrą znajomość możliwości i braków każdego z pracowników oraz poprzez zaangażowanie się w plan rozwoju osobistego każdego z nich. Ta metoda działania zaczerpnięta z przygotowań sportowców, ma na celu stymulowanie energii i możliwości pracownika oraz ułatwianie rozwoju indywidualnego w ramach doskonalenia zespołu.

SKIEROWANE DO:

Managerów, którzy angażują się w doskonalenie umiejętności pracowników oraz w rozwijanie kompetencji indywidualnych i grupowych.

CEL:

 • określenie możliwości każdego pracownika
 • zrozumienie czynników umożliwiających rozwój
 • dostosowanie sposobu działania do postawionej diagnozy i aktualnych wymagań
 • stworzenie ścieżek rozwoju kompetencji dla całego zespołu

PROGRAM:

Ewolucja roli managera: od szefa zachowującego hierarchię do managera coacha

 • przeanalizowanie i podsumowanie swojego stylu zarządzania
 • manager coach: odpowiedzieć na nowe wyzwania przedsiębiorstw
 • wykryć czynniki hamujące rozwój nowych metod zarządzania

Określenie poziomu samodzielności członków ekipy

 • 4 poziomy samodzielności
 • określenie ścieżki rozwoju pracowników
 • ocena zmiany

Dostosowanie swojego stylu zarządzania do stopnia samodzielności pracowników

 • 4 sposoby postępowania w zależności od poziomu autonomii
 • dopasowanie stylu komunikacji do stopnia samodzielności pracownika
 • coaching – sposoby prowadzenia rozmów

Towarzyszenie każdemu pracownikowi na ścieżce indywidualnego rozwoju

 • zbudowanie stale rozwijającego się zespołu
 • pomoc pracownikom w podwyższeniu poziomu samodzielności
 • popieranie i propagowanie samodzielności swojego zespołu
 • przyswojenie zachowania coacha efektywnego

Stworzenie planu indywidualnego rozwoju zawodowego

 • dokonanie analizy zauważonych trudności
 • pomoc pracownikom w opracowaniu planu rozwoju zawodowego
 • śledzenie i kontrolowanie zmian
 • określenie wpływu rozwoju indywidualnego na działanie całego zespołu

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Szkolenie zawiera ćwiczenia praktyczne, studia przypadków i kwestionariusze diagnozujące, pozwalające każdemu określić potrzeby swoich pracowników.