pro acti.eu szkolenia manager coach

Manager – Coach

Rozwijanie potencjału zespołu Manager wzmacnia zdolność każdego pracownika do dostosowywania się do nowych sytuacji, przyswajania wiedzy, znajdowania odpowiedzi na nowe potrzeby klientów. Dzieje się tak poprzez dobrą znajomość możliwości i braków każdego z pracowników oraz poprzez zaangażowanie się w plan rozwoju osobistego każdego z nich. Ta metoda działania zaczerpnięta z przygotowań sportowców, ma na celu

pro acti.eu szkolenia leadership

Leadership

Nowoczesna firma potrzebuje menedżerów pracujących w nowym stylu, aby odpowiadać na wyzwania w konfrontacji z zachodzącymi zmianami w świecie biznesu. Oczekuje się od nich właściwego wytyczania kierunku oraz przekazywania innym możliwości i chęci działania. Mają być oni bardziej liderami swoich zespołów niż osobami zarządzającymi. Być przewidującym strategiem, dobrym sprzedawcą swoich przekonań i trenerem swojego zespołu

pro acti.eu szkolenia skuteczne motywowanie zespolu

Skuteczne motywowanie zespołu

Poza kierunkowaniem i kontrolą działań pracowników, prowadzenie zespołu wymaga od menedżera umiejętności rozwijania motywacji i zaangażowania członków zespołu. SKIEROWANE DO: Dyrektorów, kierowników, szefów zespołów i wszystkich, którzy na stałe lub okazjonalnie kierują zespołem. CEL: Szkolenie ma na celu rozwijanie następujących umiejętności: wzmocnienie skuteczności w codziennym zarządzaniu zespołem stymulowanie motywacji zespołu stworzenie i umacnianie poczucia przynależności