pro acti.eu szkolenia asystentka dyrekcji
Obsługa klienta, Szkolenia

Asystentka Dyrekcji

Asystentki dyrekcji to osoby, które szefowie obdarzają dużym zaufaniem. Zdarza się, że obsługują nie jednego, ale kilku dyrektorów, mają pieczę nad całym sekretariatem i są pośrednikiem pomiędzy dyrektorem, a pracownikami. Jako odpowiedzialne za tworzenie pozytywnego wizerunku firmy muszą działać profesjonalnie. Szkolenie to pozwoli im zrozumieć znaczenie ich roli w firmie oraz podnieść własne kompetencje potrzebne w pracy na tym stanowisku.

SKIEROWANE DO:

 • asystentek i sekretarek dyrekcji, zajmujących się prowadzeniem sekretariatu
 • prezesa, dyrektora funkcyjnego lub dyrektora generalnego
 • asystentek i sekretarek pracujących dla dwóch lub trzech dyrektorów

CEL:

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • rozpoznać ich rolę w strukturze firmy
 • skutecznie komunikować się z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • analizować i przetwarzać informacje przekazywane drogą pisemną i ustną
 • organizować czas własny
 • znaleźć drogi rozwoju na stanowisku asystentki dyrekcji

PROGRAM:

Rola asystentki dyrekcji

 • specyfika funkcji “asystentka dyrekcji”
 • wpływ różnych typów organizacji:, kto ma “władzę” w firmie, jaka jest jej kultura i strategia
 • nowoczesne technologie
 • komplementarność wobec szefa

Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji

 • jak wyrobić w sobie zmysł analizy i syntezy?
 • wykorzystanie Internetu
 • robienie notatek i streszczeń podczas zebrań
 • przygotowanie i analiza dossier

Organizacja własna

 • organizacja czasu
 • planowanie zadań
 • organizacja i realizacja zebrań wewnętrznych lub imprez z zakresu public relations

Stosunki interpersonalne

 • aktywne słuchanie: jak być skutecznym i szanowanym rozmówcą
 • dysfunkcje komunikacji i sposoby ich likwidacji

Asystentka i jej szef: tandem skuteczny w działaniu

 • własna inicjatywa – priorytet, czy banał
 • spróbuj znaleźć swoją drogę rozwoju zawodowego
 • jak być przekonującym w kontaktach z szefem?

Coaching w pracy asystentki dyrekcji

 • propozycje organizacji działu
 • jak zostać liderem innych asystentek i sekretarek i zorganizować pracę całego sekretariatu
 • analiza problemów administracyjnych i proponowanie satysfakcjonujących rozwiązań

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE:

Wymiana spostrzeżeń i obserwacji jest podstawą dla zasadniczej kanwy tego szkolenia. Pedagogika skoncentrowana na uczestniku tworzy atmosferę sprzyjającą analizie realnych sytuacji z życia firm oraz sprzyja podnoszeniu dotychczasowych i zdobywaniu nowych kompetencji potrzebnych do pracy w tym zawodzie.