Przeciętny użytkownik wykorzystuje zaledwie część funkcji dostępnych w pakiecie MS Office.
Dzięki moim szkoleniom dowiesz się nie tylko jak ujarzmić niesforny edytor tekstu czy arkusz kalkulacyjny, ale również jak usprawnić i przyspieszyć swoją pracę.