pro acti.eu szkolenia obsluga klienta

Jak zatrzymać gości hotelu?

Z pobudek ekonomicznych, poczucia konieczności, mody czy też ze zdrowego rozsądku większość hoteli dostrzega potrzebę utrzymania gościa i zapewnienia sobie jego powrotów, czyli wielokrotnych rezerwacji i zakupów dodatkowych usług dających hotelowi stałe i wymierne korzyści. Już znacznie mniej wie jak skutecznie to robić, a jeszcze mniej to świadomie i w zaplanowany sposób robi. Są też