Jak wyglądają zajęcia?

Każdy z uczestników siedzi przy niezależnym stanowisku komputerowym pracując na specjalnie przygotowanych pod zajęcia dokumentach do ćwiczeń – dla każdej części tematycznej szkolenia oddzielny plik z ćwiczeniami. W trakcie zajęć uczestnicy wykonują po kilkanaście zadań przechodząc kolejne etapy szkolenia dla każdej grupy tematycznej. Równocześnie ćwiczenie demonstrowane jest przez prowadzącego poprzez projektor multimedialny wyświetlający obraz z laptopa ponad głowami uczestników.

Zajęcia są prowadzone przez trenera szkoleń miękkich (m.in. w zakresie technik sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej), dzięki czemu – odmiennie od wielu podobnych szkoleń komputerowych – tempo zajęć dostosowane jest do postępów w realizacji ćwiczeń. Prowadzący monitoruje postęp w realizacji poleceń i jeżeli jest taka potrzeba, nieraz podchodzi i indywidualnie wyjaśnia czy powtarza sposób wykonania.

Do utrwalenia kluczowej wiedzy i podsumowań wykorzystywana jest prezentacja PowerPoint lub flipchart. W trakcie szkolenia, oprócz standardowej wiedzy dotyczącej obsługi programu będącego tematem szkolenia, przekazywane są skróty klawiszowe oraz różnego rodzaju „triki i sztuczki” pozwalające na znaczne przyspieszenie pracy z aplikacją, a co za tym idzie, zwiększenie efektywności pracy.

W przypadku szkoleń z zakresu obsługi MS Office, jeżeli zostanie to wcześniej ustalone, istnieje możliwość pracy w trakcie zajęć na plikach wykorzystywanych w codziennej pracy, a także przygotowania narzędzi i szablonów dedykowanych do stanowiska pracy uczestnika.