pro acti.eu szkolenie office manager 06

Asystentka Dyrekcji

Asystentki dyrekcji to osoby, które szefowie obdarzają dużym zaufaniem. Zdarza się, że obsługują nie jednego, ale kilku dyrektorów, mają pieczę nad całym sekretariatem i są pośrednikiem pomiędzy dyrektorem, a pracownikami. Jako odpowiedzialne za tworzenie pozytywnego wizerunku firmy muszą działać profesjonalnie. Szkolenie to pozwoli im zrozumieć znaczenie ich roli w firmie oraz podnieść własne kompetencje potrzebne

pro acti.eu szkolenie office manager 02

Office Manager

Office manager w małej i średniej firmie z pewnością zasługuje na miano prawdziwej „prawej ręki” swojego szefa. Musi być przede wszystkim wszechstronny. Ale jak sprostać dużej liczbie najrozmaitszych zadań? Co zrobić, żeby orientować się w tak różnych dziedzinach jak: komunikacja, księgowość, finanse, prawo, podatki, zasoby ludzkie? Oto pytania, na które uczestnicy tego szkolenia znajdą odpowiedź.

pro acti.eu szkolenie office manager 05

Profesjonalna sekretarka

Dzisiejszy rynek stawia przed pracownikami sekretariatu nowe wymagania i wyzwania. Doskonała organizacja, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, dwujęzyczność… Oto tylko niektóre, najważniejsze potrzeby współczesnych firm. Aby je zaspokoić sekretarka powinna wiedzieć, na czym polega jej rola i zadania. Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy będą przygotowani do sprostania wymogom nowoczesnego biura. SKIEROWANE DO: doświadczonych sekretarek, które chcą podsumować

pro acti.eu szkolenie komunikacja interpersonalna 06

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Tworzenie i wspieranie relacji współpracy, zaufania w ramach jednej firmy wymaga realnej polityki komunikacji wewnętrznej, a ta konkretyzuje się w opracowanym, stosowanym i kontrolowanym planie komunikacji. SKIEROWANE DO: menedżerów osób na kierowniczych stanowiskach osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną pracowników działów zasobów ludzkich kierowników projektów CEL: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili: opanować narzędzia analizy i

pro acti.eu szkolenie rozwoj osobisty 02

Zarządzanie zespołem sprzedaży

SKIEROWANE DO: menedżerów sprzedaży dopiero obejmujących funkcję, którzy potrzebują szybko rozwinąć umiejętności zarządzania menedżerów sprzedaży z doświadczeniem, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności zarządzania ludźmi i dowiedzieć się o nowych trendach w tej dziedzinie CEL: To szkolenie pozwoli uczestnikom na: zastosowanie technik zarządzania zespołem handlowym do podniesienia efektywności indywidualnej i zespołowej bardziej efektywne planowanie, monitorowanie, weryfikowanie