Kompleksowa oferta

Począwszy od analizy i dopasowania odpowiednich źródeł finansowania, przez opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, a skończywszy na zarządzaniu oraz rozliczaniu projektu.

Zapewniamy

  • Badanie potrzeb, audyt stanu obecnego, określenie luk oraz kierunku rozwoju spójnego z celami biznesowymi Klienta.
  • Wyszukanie najkorzystniejszego źródła dofinansowania oraz opracowanie koncepcji projektu pozyskania środków.
  • Przygotowanie i złożenie gotowej dokumentacji konkursowej wraz z koniecznymi załącznikami – analizami/studium wykonalności
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia projektu zgodnie z przepisami unijnymi oraz stały monitoring rezultatów projektu
  • Rozliczenie dotacji, przygotowanie wniosków o płatność, wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem.
  • Przygotowanie do kontroli unijnej oraz opracowanie strategii długofalowego wykorzystania dotacji.

Nowy budżet UE na lata 2014-2020

Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na:

MLD

Szkolenia i rozwój
Marketing i sprzedaż
Maszyny i urządzenia
Doradztwo HR
Systemy IT
Wyposażenie biura

Pomożemy w uzyskaniu finansowania od 80% do 100% wartości szkolenia

  • pro acti.eu logo fundusze 299x170 - Dofinansowanie szkoleń (;)
  • pro acti.eu logo kfs 299x170 - Dofinansowanie szkoleń (;)
  • pro acti.eu logo parp 299x170 - Dofinansowanie szkoleń (;)
  • pro acti.eu flaga ue 299x170 - Dofinansowanie szkoleń (;)

Zgłoszenie:

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się ciągle wymagań rynku pracy. KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy de minimis – czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.

Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń dla swoich pracowników (20% wkład musi wnieść sam). Wyjątkiem są tutaj mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób – one mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% szkolenia. Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą one być przeznaczone na szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracowników.

Zajmiemy się wypełnieniem wniosków i załatwianiem formalności

Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.
Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika wynosi około 12 789 zł.

Pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie musi złożyć wniosek do PUP-u (Powiatowy Urząd Pracy) właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej. Wnioski takie można składać zarówno w urzędzie jak i poprzez sieć Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego). Formularze takie powinny być dostępne na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Ponadto osoba, która pełni w PUP-ie rolę doradca klienta szczegółowo doradzi i wyjaśni jak złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia pracowników. Terminy składania wniosków są ogłaszane przez dany Urząd Pracy na terenie danego powiatu.

Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, które pracodawca wskazał we wniosku. Beneficjent dofinansowania ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających nabycie danych szkoleń do miejscowego Urzędu Pracy. Ważną informacją dla pracodawców jest to, że dofinansowanie szkolenia danego pracownika można uzyskać bez względu na rodzaj umowy czy wymiar etatu na jaki jest zatrudniony. Pracodawca również może skorzystać z dofinansowania na szkolenia dla siebie na takich samych zasadach jak pracownicy.